”Gud skapade inte en meningslös värld.”

Jag frågar mig idag, varför läser jag lektioner och text i EKIM om och om igen?
Varje dag, en lektion och ett par sidor ur textboken.

Den öppnar mitt sinne
gör mig mottaglig för den Helige Ande

den hjälper mig att vara i mitt rätta sinne
att gå igenom mina rädslor till kärleken

den hjälper mig att vara lycklig och full av liv.