”Jag ser bara det förgångna.”

Jag låter orden sjunka in. Jag behöver nya tankar om tid. Jag ber om ett skifte från horisontal till vertikal varseblivning. Jag ber om ett mirakel. Miraklet förkortar tiden genom att låt den kollapsa.

Jag föds på nytt, jag släpper det förgångna och ser på Nuet utan fördömande.

Det är svårt för någon som samlat en massa förgånget på hög. Men det går och jag är inte ensam.

”Anden är i ett tillstånd av nåd för evigt. Din verklighet är endast ande. Därför är du i ett tillstånd av nåd för evigt.”

Jag är inte en kropp, min kropp hjälper mig att se detta.

”Mirakler är både början och slut, och därför ändrar de tidsordningen. De är alltid bekräftelser på återfördelse, som verkar gå bakåt men som faktiskt går framåt. De gör det förgångna ogjort i nuet, och befriar på så sätt framtiden.” Princip nr 13