”Dessa tankar betyder ingenting. De är som de ting jag ser i det här rummet.”

Syftet med dessa lektioner är att jag skall ändra min varseblivning av allt och alla i världen.

Jag arbetar med mina tankar, jag vaktar på dem, jag ser att de betyder ingenting, absolut ingenting. De allra flesta av mina tankar är egostyrda, meningslösa och betyder ingenting. Så skönt att veta det! En sådan befrielse. Jag behöver inte bära dem längre.

Varje dag är en gåva, varje ögonblick är en gåva. Det finns ingenting annat än detta NU. Jag behöver inte göra någonting, bara följa med och leva i Nuet. Jag behöver inte tänka så mycket, bara tacksamt ta emot och ge det vidare. BARA VARA.

Denna kunskap
så stor, så evig
jag vilar i den en stund

så går jag vidare
med att ändra min varseblivning
och sakta men säkert vakna upp för evigt.