”Jag förstår ingenting av det jag ser i det här rummet.”

Ingenting jag ser betyder någonting, jag har givit allting jag ser den mening det har för mig, jag förstår ingenting jag ser.

Jag släpper min tro att jag förstår, att jag kan allting, vet allting……

Jag låter den Helige Ande leda mig, ge mig en ny förståelse efter det att jag har gjort mig av med den gamla.

”Miraklet gör ingenting. Allt det gör är att göra ogjort. Och således upphäver det hindret för det som har gjorts. Det lägger inte till, utan tar enbart bort.” T 28.I.1:1-4