GOTT NYTT ÅR 2014!!

”Ingenting jag ser i det här rummet betyder någonting.”

Jag har kommit långt på vägen att underminera egots tankesystem. Jag känner igen dess frestelser och går inte på dem längre.

Jag förstår att jag ingenting förstår av mig själv och behöver hela tiden fråga den Helige Ande vad allting är till för och Han svarar mig.

Jag lär mig att min broder är vägen till Gud och Himlen. Den roll jag ger honom är den roll jag ger till mig själv. Så som jag varseblir honom varseblir jag mig själv.

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.