”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag går med lätta steg och med lätt bagage hem till Gud och den Helige Ande leder mig.

Helighet ser genom heliga ögon på oskulden och förväntar sig att se den överallt.

När jag bara vill ha kärlek så kommer jag att se den överallt.

Detta heliga år vill jag ge till Dig.