”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag vandrar i säkerhet och förtroende vägen fram med Jesus och den Helige Ande vid min sida.

”Offrandet är borta. Och i dess ställe kan Guds Kärlek bli ihågkommen, och kommer att lysa bort allt minne av offer och förlust.” T 26.III.7:6-7