”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Idag vill jag sända Guds välsignelse och frid och kärlek till Kenneth Wapnick som gick bort i går.

Jag överlämnar mig i den Helige Andes händer för vidare instruktioner. Jag fortsätter att träna mitt sinne så att jag varje ögonblick är engagerad endast i Gud.

”Detta är vår funktion på jorden att minnas Honom, liksom det är oss förunnat att vara Hans Eget fullständigande i verkligheten.”