”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Min Gud ger mig allt jag behöver, jag bara följer och lyssnar.

Min uppgift är att minnas Honom och vara den Han har skapat mig att vara.

Enkelheten i dessa ord är så befriande och underbar.