”Sjukdom är endast ett annat namn för synd. Helande är endast ett annat namn för Gud. Miraklet är således ett rop på Honom.”

Jag ser inga fel,
jag dömer inte,
jag lyssnar inte på det ”örat”

jag stannar upp et ögonblick, är tyst
ropar på Gud
känner en värme, en helhet
delar den med alla sinnen

jag är här för att hela
jag är här för att erbjuda mirakler
jag är här för att befria

i tanken, som är Guds Tanke
utsträcker jag stillheten och friden
och påminner om Gud, vår Fader, vårt hem