”Det finns inget slut på all den frid och glädje och alla de mirakler som jag kommer att ge, när jag accepterar Guds ord. Varför inte idag?”

Om jag skall belysa orden i mig med exempel så tänker jag på Johan, min man.

Hur ser jag på honom? Ser jag honom som Guds Son, min helige broder?

Vilka ögon använder jag?

Är det min kropps ögon eller Kristi sanna seende.

Ja det skiftar, han är min stora prövning, mitt examensarbete.

Jag vet att han är ett med mig, vi skall aldrig skiljas åt, vi delar Guds frid och glädje.