”Dömande och kärlek är motsatser. Från det ena kommer världens alla sorger. Men från det andra kommer Guds frid.”

Jag vill endast ha Guds frid
jag tömmer mig från alla gamla tankar
jag lyssnar till Rösten som talar för Gud
den skall föra mig tillbaka hem till Gud
till Gud Som finns i mitt sinne, som finns i mig.

Jag lyssnar i stillhet
jag hör min broder ropa på mig
jag här att rösten är min egen
han ber om Guds frid
han ber om kärlek.

Jag tar hans hand i kärlek
vi går framåt tillsammans
vi upplyses av ett aldrig sinande ljus
det komne från ovan
det är Kristus som håller i det.