”Min syndfrie broder är min vägledare till frid. Min syndige broder är min vägledare till smärta. Och den jag väljer att se kommer jag att se.”

Min broder är Guds Son, vi är alla Guds Son, ett i sanning utan ord.

När orden kommer in i bilden blir det mer komplicerat. Då kommer tolkningen in, då kommer valet in, då kommer varseblivningen in.

Rätt eller fel?
Syndfri eller syndig?

Jag väljer och får ta konsekvenserna av mitt val!

Jag har lärt mig att välja att ledas av den Helige Ande och av Kristus. Jag har lärt mig att min funktion är att se med Kristi ögon, höra med Kristi öron och känna med Kristi sinne att vi är alla förenade och ett. När det inte känns så har jag valt fel och kan genast välja om.

Men sanningen är utan ord. Vi är alla Guds Son vilka val vi än gör.