”Jag har ingen orsak att känna vrede eller rädsla, för Du omsluter mig. Och i varje behov jag varseblir, är Din nåd allt jag behöver.”

Jag ser och hör hur mina bröder omkring mig grälar. Jag bryr mig inte om det. Jag ser över det och sänder Guds välsignelse till dem och vet att vi alla är omslutna av Guds Kärlek i all evighet.

Miraklet är en rättelse inom tiden som banar väg för uppvaknandet!

Miraklet är en nåd som vänder allting upp och ner och får mig att se saker och ting på ett annat sätt och jag ser att det finns en mening i allt som sker även om jag inte förstår den!

”Mirakler är ett slags utbyte. Liksom alla uttryck för kärlek, vilka alltid är mirakulösa i sann bemärkelse, vänder utbytet på de fysiska lagarna. De för med sig mer kärlek till både givaren och mottagaren.” Princip nr 9