”Jag erbjuder endast mirakler idag, för jag vill att de skall ges tillbaka till mig.”

Född ur sann förlåtelse lyser miraklet upp den väg jag går till Gud.

Miraklet ser över alla illusioner och ser bara Guds Son så som han skapades av Gud. Miraklet befriar min broder från alla de begränsningar jag har lagt på honom, och när jag ger miraklet till min broder så ger jag det också till mig själv. Jag ser Kristus i honom och ger honom ett tillfälle att se sig själv som Gud ser honom.

Jag erbjuder endast det jag själv vill ha. Förr sa vi alltid när vi skulle köpa presenter till någon, ge bara bort det du själv vill ha.

Jag tänker på kärlekens lag – älska din nästa som dig själv, allt du ger till din nästa ger du till dig själv.

Jag sänder en tanke av välsignelse och kärlek till allt och alla och önskar oss alla Guds frid. Jag är så tacksam och lycklig för allting.

Frälsningen ber mig bara förlåta allt det som ingen någonsin har gjort, att förbise det som inte finns, att inte se det overkliga som verkligt.