”Idag lär jag mig kärlekens lag; att det jag ger min broder är en gåva till mig själv.”

Vi går tillsammans hem till Gud.

Idag frågar jag Min Gud och Vän: ”jag vill ha Din frid, vad skall jag göra?”

Rösten svarar:

”Ingenting av dig själv.

Följ rytmen, din inre röst som är Min Röst.

Var vaksam på tecken från Mig.

Vakta dina tankar, kom ihåg att du är en Tanke av Mig.”

Varje gång jag ser Kristus i dig, ser jag lite bättre. Kanske alla de spirande ljusen runt alla ting är ett tecken på det. Kanske det faktum att mina ögon inte behöver glasögon längre är ett tecken på det.

Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar. Mina tankar är som ringar på vattnet, jag vill genom dem sprida ljus och glädje och kärlek.