”Jag ombeds inte att offra någonting för att finna Guds barmhärtighet och frid.”

Jag tar ett steg tillbaka och låter Honom leda vägen, sedan är det bara att följa.

Varje morgon ber jag om Guds frid och den är med mig alla dagar i evighet.

Jag är fri, jag är inte en kropp, jag är som Gud har skapat mig.

Om en broder ber mig hjälpa honom, så ger jag den, jag ser att det är ett rop på kärlek och jag låter Honom berätta för mig vad jag skall göra. Jag låter bli att försöka gå in i mina gamla vanor och fixa saker och ting på egen hand.