”Jag låter förlåtelsen vila över alla ting idag, för på så sätt kommer förlåtelsen att ges till mig.”

Att förlåta är att förbise. Jag följer den Helige Andes plan för förlåtelse genom att från början och helt och hållet bortse från misstaget.

Jag gömmer ingenting, allt har blivit förlåtet och det finns inga fantasier som kan gömma sanningen.

Förlåtelse är slutet på speciellheten, på illusionen. Förlåtelsen är miraklens hem. När jag förlåter blir jag förlåten.

”Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.” Princip nr 21

”Så underbar den värld är vars syfte det är att förlåta Guds Son! Så fri från rädsla, så full av välsignelse och lycka! Och vilken glädje det är att dröja en liten stund på en sådan lycklig plats! I en sådan värld kan man inte heller glömma att tiden är kort innan tidlösheten tyst kommer för att inta tidens plats.” T 29.VI.6:1-4