”Jag kan endast attackera min egen syndfrihet och det är endast den som gör att jag är trygg.”

Jag rättar min varseblivning, jag ser på ett annat sätt. Jag hälar genom att dela den Helige Ande med dig och allt och alla.

Jag förlåter mig själv, jag kommer ihåg Vem jag är, jag är Dn Son, min Fader. Jag vilar i Dig, i Dig som älskar mig.

När jag känner Din kärlek genomströmma hela mig så svämmar det över. Jag vill dela med mig av den kärlek jag får. Detta är ett mirakel.

”Mirakler inträffar naturligt som uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur Kärlek ett mirakel.” nr 3