”Jag kan vara fri från lidande idag.”

Jag vill ha en dag i Guds frid, en dag med Gud och Hans Röst som leder mig.

Jag är glad och tacksam för en ny början med Gud. Han är här precis som Han har lovat.

”Jesus, Guds Son
levde och dog
för alla, för oss,
lever idag,
ja, han är här,
ja, han är här.
Herren vår Gud vill vi tacka.

Anden, vår tröst,
levande, varm,
och helig och stark,
talar om Gud,
stöder och bär
dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.”
Psalm 21, verserna 2 och 3.

Denna psalm är vår familjs favorit. Vi älskar att sjunga och när vi sjunger så lyfter taket.

Jag bjuder in Gud i mitt hjärta och väntar i tystnad och stillhet i evighet.

”Tack Fader för den här dagen. Jag föddes in i den här världen endast för att uppnå den här dagen, och det som den innehåller av glädje och frihet för Din helige Son och för hela den värld han gjorde, och som idag befrias tillsammans med honom.”

När jag erbjuder frihet skall den ges till mig.