”Jag kommer att få vad jag än ber om.”

Så var försiktig med vad du ber om!

Jag vill ha Din frid Gud, lugn och ro och frid. Jag vill höra Din Röst Gud och följa den i all enkelhet.

Idag skall jag inte fatta några beslut på egen hand. Om jag inte fattar några beslut på egen hand får jag en dag i Guds frid, en dag när jag endast lyssnar till Guds Röst.

Om jag glömmer och går in i dömande, beslutar för egen hand etc så påminner jag mig om att jag vill ha en dag i Guds frid, en dag då jag endast lyssnar till Guds Röst. Jag helt enkelt backar och säger: jag glömde vad jag skulle besluta, jag vill ha Guds frid, jag lyssnar till Din Röst och följer den.