”Förlåtelsen låter mig veta att sinnen är förenade.”

Jag lever i en helig relation med Johan. Vi praktiserar förlåtelse hela tiden, Vi gör misstag hela tiden och lämnar med glädje över dem till den Helige Ande för att få dem rättade. Vi har funnit att vi inte kan hantera våra misstag själva.

”Detta är den heliga relationens funktion. För det som den ene tänker kommer den andre att erfara tillsammans med honom. Vad kan detta innebära annat än att ditt och din broders sinne är ett? Se inte med rädsla på detta lyckliga faktum och tro inte att det lägger en tung börda på dig. För när du har accepterat det med glädje, kommer du att inse att din relation är en återspegling av föreningen mellan Skaparen och Hans Son.” T22.VI.14:1-5

Ingenting är som det verkar om jag tror att världen är orsaken.

Allting är en verkan av Sin Orsak som är Gud. Allting bara är, allting finns här, sök inte utanför dig själv.