”Jag väljer att se min broders syndfrihet.”

I min broder finner jag mig själv.

Jag förlåter honom, jag ser honom som Guds Son, jag är rak och ärlig.

Jag väljer att se min broders syndfrihet eftersom jag vill se min egen.

Det jag ser i min broder är vad jag vill se, det är mitt val.

Makten att besluta är min.

Jag väljer mellan att vara skyldig eller oskyldig, bunden eller fri, olycklig eller lycklig. Jag väljer mellan egot och den Helige Ande.

Jag ser det som jag tror finns där och jag tror att det finns där eftersom jag vill att det skall finnas där.

När jag endast vill ha Guds frid kommer jag inte att se något annat.

Först ser vi Kristus i varandra sedan kommer vi ihåg Gud.