”Rädslan binder världen, förlåtelsen gör den fri.”

Så sant det är och sanningen attackerar aldrig!!!!

Jag har makten att förlåta, att befria världen från sina bojor. Gud ger mig denna makt i en oändlig ström.

Det är egentligen så enkelt – döm aldrig. Se allt och alla som fria, lika mycket värda och som ett med dig.

”När jag har förlåtit mig själv och kommit ihåg Vem jag är, kommer jag att välsigna allt och alla jag ser.” Lektion 52.2:5