”Det finns ingen konflikt, för min vilja är Din.”

När jag till sist vågar se egot rakt in i ögonen utan att rygga tillbaka kommer jag att se Gud i all sin makt och skönhet.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.”T 17.II.5:1