”Jag skall inte skada mig själv idag igen.”

Jag är fri.

Jag är inte en kropp.

Jag är som Gud har skapat mig.

Jag gläds, jag jublar, Jesus Kristus har kommit. Han är min gäst, vi är alla Jesus Kristus.

Guds Son har kommit, han har liv och varje levande ting är del av honom och ingenting annat har liv.

”Alla mirakler innebär liv, och Gud är Livgivaren. Hans Röst kommer mycket uttryckligt att visa dig vägen. Du kommer att få veta allt du behöver veta.” Princip nr 4