”Allt som jag tror att jag ser återspeglar mina föreställningar.”

Jag önskar,
jag gör en bild av min önskan,
jag söker den och finner den,
jag projicerar den utåt,
jag betraktar den,
jag bedömer den,
jag bevarar den som verklig.

Jag har givit allt jag ser all den mening som det har för mig.

Jag säger till mig själv:
”Var noga med vad du önskar.
Tänk inga egna tankar.
Töm dig, stilla, tyst och evigt.
Kom ihåg Gud, Guds Vilja,
var som Gud skapade dig.

Gud delar Sin Vilja med dig,
så att du kan skapa som Han,
så att du kan älska som Han.”

Var inte rädd! Gläd dig och sjung!
Jesus Kristus är uppstånden.