”Jag kan endast ge upp det som aldrig var verkligt.”

Orsaken görs till orsak genom sina verkningar.
Fadern är Fader genom Sin Son.

Som en symbol – jag är farmor och mormor genom mina barnbarn.

Guds Son drömde en dröm om att Gud inte skapade honom. Här började separationen.

Denna världen är orsakslös.
Den har inga verkliga verkningar.
De är bara drömmar som jag kan vakna upp ifrån när jag vill.
De är bara illusioner som jag själv har hittat på.
När jag till fullo inser detta är jag inte rädd.

Jag kommer ihåg att jag är Guds Son. Gud är orsaken och jag dess verkan.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Fri att förlåta. Fri att frälsa världen och befria den från alla de begränsningar jag har lagt på den.