”Jag kom för att frälsa världen.”

jag är här enbart för att vara sant hjälpsam

vi kommer från Gud
vi går med Gud hand i hand tillsammans
vi är här för att hjälpa
vi är här för att hela
vi är här för att välsigna
i kärlek