”Alla gåvor jag ger mina bröder är mina egna.”

Jag vaknar utan rädsla ur min mardröm,
jag byter den mot en lycklig dröm.

Finns det något bättre att göra i tiden än att skicka ljus och kärlek till alla du tänker på?

Min enda funktion i livet är att hela mitt sinne så att jag kan föra ut helande till världen.

Jag fortsätter att byta ut:

jag byter ut förbannelse mot välsignelse
jag byter ut smärta mot glädje,
jag byter ut separation mot Guds frid.

Jag ger dig välsignelse, glädje och Guds frid.