”Alla gåvor som mina bröder ger tillhör mig.”

Att glädjas åt andras glädje är en gåva.

Som liten längtade jag ivrigt efter att få se glädjen hos den jag gav en gåva till.

Att ge är att få, att få är att ge.

Den bästa gåva jag kan ge är att se/inse/komma ihåg att jag är Guds Son – ”Ande är jag, en helig Guds Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.”

I Gud är våra sinnen förenade.