”Jag söker en framtid som är olik det förgångna.”

Jag lämnar mina misstag från det förgångna i Dina Händer och litar på att Du kommer att leda mig i nuet som är allt som finns.

Nuet är ett oskrivet blad. Jag avstår från att fylla det, jag tar ett steg tillbaka och låter Gud genom den Helige Ande leda mig, tala om för mig vad jag skall göra, säga och tänka.

Jag låter mig befrias från skuld och smärta och ilska, jag överlämnar det till den Helige Ande och låter Honom hela mitt sinne. Jag accepterar Soningen för mig själv.

Jag känner friden i mitt hjärta
den omsluter hela mig
jag sträcker ut den till dig.

”Om frid är sanningens och det sunda förnuftets tillstånd,
och inte kan vara utan dem,
då måste de vara där friden är.”
T 17,VI.5:4