”Jag ser alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Så snabb jag är att lägga in min tolkning, mitt dömande i allt jag ser och tänker på. Det är en gammal vana som måste lösas upp.

Jag varseblir det jag tror finns och tror att det finns för att jag vill att det ska finnas.

Jag måste tömma mitt sinne helt och hållet. Jag måste inse att jag behöver hjälp att rätta mina felaktiga tankar och syner av En Som vet vad rättvisa är.

Jag ber den Helige Ande:

befria mig från mitt dömande
befria mig från mina tolkningar
låt mig komma ihåg att jag vill endast se med Kristi ögon
jag vill endast se ljuset och kärleken i allting.

Så enkelt det blir, så tomt det blir, så mycket plats det finns för ljuset och kärleken.