”I oräddhet och kärlek tillbringar jag den här dagen.”

I det heliga ögonblicket, den enda tid som finns, är jag befriad! Jag övar det hela tiden.

Vilken glädje jag känner!

”I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg,
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång.

Jag sjunger min lovsång till Gud och allt tillsammans med dig.