”Detta ögonblick är den enda tid som finns.”

Nu är allt som finns.

”Varje ögonblick är en ren obefläckad födelse, i vilket Guds Son träder fram ur det förgångna in i nuet.” T 15.I.8:4

”Blott en dag ett ögonblick i sänder
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då.”

Så skrev Lina Sandell-Berg 1865.

”Du kan öva dig i det heliga ögonblickets mekanik, och du kommer att lära dig mycket genom att göra et.” T 15.II.5:4

”Ta just detta ögonblick, nu, och tänk på det som den enda tid som finns.” T 15.I.9:5

Vilken underbar meditation! Detta ögonblick är det enda som finns. Det heliga ögonblicket som jag delar med andra ty det kan inte vara enbart mitt.

Jag måste lära mig att se på världen som ett medel för att hela separationen.

Allting är bra, jag låter det vara, jag släpper taget om mitt ego.

Jag tar ingenting personligt, jag låter personligheten flyga och fara sin kos.

Jag är helt enkelt den jag i sanning är, precis så som Gud skapade mig.