”Låt inte min värld skymma åsynen av Kristus.”

Åsynen av Kristus, den Helige Ande som leder mig till Gud – det hänger i hop.

Vad står i vägen? Bara min förvirring, min känsla av brist, min känsla av att vara orättvist behandlad osv. Och det spelar ingen roll hur stor eller liten denna känsla är, den skymmer sikten för mig.