”Och Gud Själv skall torka alla tårar.”

Gud hjälper mig att rätta mina misstag.

Gud hjälper mig att få mitt sunda förnuft tillbaka.

Gud får mig att förstå att jag ingenting kan göra av mig själv.

Gud hjälper mig att förstå att jag ska ta ett steg tillbaka och låta Honom leda vägen.

Detta är uppvaknande med andra ord. Detta är Kristi återkomst.

I Uppenbarelseboken i Bibeln står det i 7:17 ”Ty lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Och i 21:4 ”och Gud skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

”Om din enda önskan är att bli helad, helar du.” T 27.V2:5