”Endast ett ögonblick varar den här världen.”

Hur är detta ögonblick?

Antingen ett heligt ögonblick

eller

ett oheligt ögonblick.

Vad finns det mer att välja på? Allt sker ju NU och jag väljer.

Ett oheligt ögonblick är bara ett moln på den eviga heliga blå Himmelen. Jag kan välja att se bortom detta moln.

Jag kan rätta mitt misstag, min felaktiga tanke och varseblivning som får mig att misströsta och i stället tacksamt och ödmjukt och kärleksfullt se den verkliga världen och minnas Gud och Hans Son.

”Det heliga ögonblicket blir således en lektion i hur du skall hålla alla dina bröder i ditt sinne, och uppleva fullständighet, inte förlust.” T 15.VI.5:5