”Förlåtelse är den enda gåva jag ger.”

Och den enda gåva jag vill ha. Jag får den när jag accepterar Soningen för egen del.

Vad innebär det att acceptera Soningen för egen del?

Budskapet är detsamma – ”Guds Son är utan skuld!” Vi är alla Guds Son!

Vi lär oss och lär ut detta budskap på olika sätt.

Men det går ju ut på att förneka skuld i alla dess former. Att föra fram oskulden i ljuset och lysa bort skulden.

Att byta ut skuld mot oskuld. Rädsla mot Kärlek. Oh den Helige Ande står alltid beredd att hjälpa till om du bara ber Honom om det.

Soningens enhetliga lärplan är – att befria från skuld.

”Av var och en som du befriar från skuld kommer du ofrånkomligen att lära dig din oskuld.” T 14.V.7:5