”Den Helige Ande talar genom mig i dag.”

Lär bara ut kärlek för det är vad du är!

Glöm allt annat och kom med tomma händer till Gud. Han skall genom den Helige Ande tala genom mg i dag. Han skall se genom mig i dag. Det är vad jag skall lära mig och lära ut.

Det bästa sättet att lära sig något är att lära ut det. Då förstår jag det verkligen, då praktiserar jag det verkligen så att jag ser att det fungerar.

Det bästa sättet att lära ut budskapet i EKIM är att leva det eller snarare låta sig levas. Vila i Gud, lyssna till Hans Röst och följa den.