”All rädsla är borta och endast kärleken är här.”

Det förgångna har aldrig funnits och förnekar bara det som är.

Vi har alla våra ”stories” och befolkar vår värld med skepnader från vår egen individuella privata värld som bara är vårt sinnes reaktioner på våra bröder och saker och ting, men de innehåller inte min broders reaktioner.

Så jag släpper dessa tankar och behåller bara tankar om det förgångnas skönhet.

Jag lär mig att se att kärleken är uppenbar i nuet och dess verkningar är tydliga.

Lär endast ut kärlek för det är det du är.