”Detta är en dag av stillhet och frid.”

Jag försöker låta alla dagar vara stilla och fridfulla vad jag än gör. Jag försöker bära med mig stillheten och friden i mitt hjärta. Jag försöker vara med Gud, gå med Gud.

Jag bjuder in stillheten och friden och kärleken.

Jag ber om stillhet och frid och kärlek.

Jag får det jag ber om och när jag får dessa gåvor sträcker jag ut dem till dig.

Helande och mirakel är till för alla.

Det som är Guds tillhör alla och är vars och ens rätt.

Allting i vår värld är symboler och vårt lugna centrum där vi inte gör någonting är basen vi kan utgår ifrån när vi sänds ut på våra brådskande göromål.