”Jag skall inte vara rädd för kärleken idag.”

Syner och ljud måste omvandlas till att vara vittnesbörd om kärleken.

Allt jag hör och ser och känner och tänker är kärlek eller ett rop på kärlek.

Jag möter den överallt.

Låt mig se den!

Låt mig höra den!

Låt mig känna den!

Låt mig tänka den!