”Jag kan inte skadas av någonting annat än mina tankar.”

Vad annat kan jag göra än att vila i Gud.
Mina tankar är de jag tänker med Gud.
Min vilja är Hans Vilja.

Länken – den Helige Ande – arbetar hela tiden.
Han får mig att förstå hur det i sanning är.
Är det inte fantastiskt?

Den Helige Ande är alltid med mig
och hjälper mig att se
att du och jag är ett i Treenigheten.

Den Helige Ande länkar samman
den lilla galna idéen om att vara sig själv nog
med Kristus i kärlek och fullkomlighet.

”Det som är detsamma kan inte vara olikt, och det som är ett kan inte ha åtskilda delar.”
T 25.I.7:7