”Vilka begränsningar kan jag lägga på Guds Son?”

Inga!

”Varseblivningen är den yttre bilden av en önskan; en bild som du ville skulle vara sann.”
T 24.VII.8:10

Ofta är det min speciellhet jag ser.

Det jag själv har gjort, tyckt, tänkt, bedömt, jämfört med etc.

Min varseblivning är upp och ner, fastän jag kanske inte förstår det.

Men den skall ändras när jag är redo för det. Redo att ge den ett annat syfte.

När jag är redo att se att Guds Son är alla jag möter och tänker på. När jag känner igen Kristus i min broder skall jag känna igen Honom i mig själv.

”Och i Kristi sanna seende speglas hans skönhet i en form som är så helig och så vacker att du knappt kan låta bli att falla på knä vid hans fötter.” Lektion 161.9:3