”Skapelsens frihet utlovar min egen.”

Frihet, kärlek, helande, oskuld.

Jag ropar ut min frihet, min kärlek, mitt helande, min oskuld!

När jag känner igen friheten, kärleken, helandet, oskulden i dig min broder så känner jag igen den hos mig själv.

Vilken oändlig lycka!!!!!

Tack för att du ger mig denna lycka.

Det jag ser och upplever som världen är bara en projektion av min bedömning av mig själv.

Jag lyfter av alla mina bedömningar, allt mitt dömande och all skuld från världen. Jag förlåter, jag accepterar, jag ser stilla på.

”Han (din broder) är en del av dig och du av honom, eftersom han är sin Faders Son, och inte till för något syfte som du kanske ser i honom. Ingenting begärs av dig förutom att du accepterar det oföränderliga och eviga som bor i honom, för din Identitet finns där. Friden i dig kan bara bli funnen i honom. Och varje kärleksfull tanke som du erbjuder honom för dig endast närmare ditt uppvaknande till evig frid och ändlös glädje.” T 29.V.3:2-5