”Låt mig inte binda Din Son vid lagar som jag har stiftat.”

Vi är alla fria, friare än vi någonsin förstår!

Vi är alla Din Son, så låt mig inte binda någon vid de lagar jag har stiftat (hittat på).

Låt min broder och syster vara en spegel
låt mig se hans/hennes helighet
låt mig se hans/hennes frihet att göra vad han/hon vill

Låt mig aldrig glömma att världens syfte är att hela Guds Son – oss alla
låt mig se att det inte finns några begränsningar
låt mig se att det ena är varken mer eller mindre än det andra

Låt mig se att allt händer NU
låt mig se att det är jag som väljer att acceptera och förlåta
låt mig se skönheten och heligheten
låt mig ta ett steg tillbaka och låta Honom leda mig.