”Jag har givits Guds Ord för att göra det känt.”

Jag minns att Gud är vår Fader och jag minns att jag själv och alla mina bröder är Hans Son.

”Kristus är Guds Son så som Han skapade Honom. Han är det Själv Som vi delar och Som förenar oss med varandra och också med Gud.”

Detta är den enda del av dig som i sanning är verklig. Resten är drömmar.”

Mitt hjärta sjunger
när det skriver och tänker och säger;
Kristus finns i oss, Han är ett med oss för alltid
Han vandrar bredvid oss, före oss och visar vägen till Gud, vår Fader.

Han går med mig i skogen när jag plockar bär och svamp
Han visar mig var jag skall sätta rosen
Han strör kärlek i havreflarnen jag skall baka

Han finns överallt fast Han inte syns
men det är bara en tidsfråga innan jag ser Honom
och eftersom tiden är en illusion så ser jag Honom
och jag fylls av ödmjukhet och glädje
när jag inser att Han finns i hela mig, i hela dig och i allting annat.