”Guds helande Röst beskyddar alla ting idag.”

Jag söker, jag hör, jag lär mig att förstå att jag ingenting kan göra av mig själv.

Guds Röst som alltid finns inom mig skall tala om för mig vad jag skall göra, säga, tänka, skriva – det enda jag behöver göra är att följa.

Jag förenar mig med varje broder i Kristus och finner att allt är ok, alla beslut är fattade.

Min säkerhet och mitt beskydd finns inte hos mig. Den kommer från att lyssna till och följa Guds Röst varje ögonblick. Jag kan inte vägen till Himlen men jag vandrar tillsammans med Kristus som kan den.