”Den här dagen tillhör Kärleken. Låt mig vara utan fruktan.”

Allting är kärlek eller ett rop på kärlek.

Lär mig att se det, låt mig inte stänga av kanalen till kärleken.

Rädsla är ett symtom på min egen djupa känsla av förlust.

Rädslan kan visa sig i så många olika former, ilska, oro, sorgsenhet, avundsjuka, sjukdom,
habegär osv och de gör mig ofta så frustrerad, jag vet inte hur jag skall möta den.

Jag har lärt mig att erkänna rädslan genom att se allt annat än kärleksfulla tankar som ett rop på kärlek och att öppet och ärligt be den Helige Ande att omtolka rädslan så att jag kan finna frid och kärlek i stället för attack och försvar.